Guangzhou

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH
Guangzhou Representative Office
Room 1107, Guangzhou Peace World Plaza
No. 362-366 Huan Shi Dong Road
Guangzhou 510 060
P.R. China
Tel: +86 20 83870769
Fax: +86 20 83870955