Guangzhou

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH
Guangzhou Representative Office

Room 1809, Peace World Plaza,
No. 362-366, Huanshi Road East,
Guangzhou 510060,
P.R.China.

Tel: +86 20 83870769
Fax: +86 20 83870955